Algemene voorwaarden

1.Verkoper:
De Stoffenknop heeft haar maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke , Hundelgemsesteenweg 377 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 2233384616. Het BTW nummer is BE0556.998.051

2.Toepassing:
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst , met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper.

3.Prijzen:
De prijzen vermeld op de website zijn in euro , inclusief BTW maar zonder verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk va het bedrag van de bestelling en het land waar naar de bestelling wordt verzonden. Binnen Belgie is dat 5euro voor bestellingen onder 70euro. Bestellingen boven 70euro verzenden we gratis. Bij het plaatsen van een bestelling in de webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

4.Levering:
Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Na ontvangst van je betaling wordt je pakje binnen de twee dagen verstuurd. De Stoffenknop is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen,onverwachte sluitingsdagen of drukke perioden bij B-post.

5.Verzakinsgrecht-retourneren:
Je hebt het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst en de geleverde artikelen te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief.Dit binnen de 14 dagen na levering. Indien u zich op deze mogelijkheid beroept , moet u de goederen in originele staat en (ongeopende) verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar De Stoffenknop , Hundelgemsesteenweg 377 9820 Merelbeke. Het retourneren van meterwaren is slechts mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm.

6.Waarborg:
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop , beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade , van welke aard , door de koper geleden.

7.Persoonsgegevens:
Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met het gebruik van je persoongevens voor het beheer van de bestelling, levering en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdukkelijk akkoord ging. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden.
Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan men zich wenden tot de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

8. Toepasselijk recht:
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van Gent is exlusief bevoegd.